Healing

Healing er at beskytte sig selv med sin bevidsthed, og de værktøjer vi arbejder med i healing. Med healing kan vi realisere os selv, og selv bestemme vores fremgang, og balance. Healing kan bruges til at rydde op i os selv, fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Med healing kan vi rense os selv, og lære hvordan tingene udarbejder sig i os selv. Healing er et utrolig godt fundament til at opbygge sin bevidsthed, og intuition. Igennem healing lærer vi at lytte til os selv, og vi lærer at kende os selv, i alle vores afkroge.Tema 1 · Naturlig/intuitiv healing
Lær hvordan du påkalder dig kraften til at heale andre, samtidig med at du får teknikker og værktøjer til at beskytte dig selv. Kursisterne vil på denne dag blive mere bevidste om egne energier, og fornemme hvad healingskraften rummer.

Tema 2 · Healing med det hvide lys
Denne dag vil vi arbejde med teknikker til at frigøre blokeringer i solar plexus, hvilket vil hjælpe os til at åbne yderligere for healingsenergien, samt øvelser der gør os i stand til at slippe gamle vaner/mønstre.

Tema 3 og 4 · Reiki 1 (2 dage)
På Reiki 1 lærer man at anvende Reiki på sig selv, og overføre energien til sig selv. Man lærer også at overføre Reiki-energien til andre personer, eller bruge den på dyr, planter, og mad. Endelig lærer man at bruge Reiki-energien til at rense rum - for f.eks. at fjerne en dårlig stemning/energi.

Tema 5 · Meditation/Visualisering
At meditere er en vigtig proces i selvudvikling, da man derved lærer at finde roen i sig selv. Du vil igennem din vejrtrækning, og din visualisering, lære hvordan du kan gå dybere i dig selv, og lære at acceptere og være i nuet.

Tema 6 · Gruppehealing
Denne gang vil vi beskæftige os med at heale sammen, og opleve hvordan det føles at modtage, og give healing til en større forsamling. Formålet er at give kursisterne en praktisk erfaring i hvad det vil sige at være behandler, samt at styrke deres opfattelse af det sanselige.

Tema 7 · Indre barn
Bliv bekendt med dit indre barn, så du igen kan finde glæden, legen, og friheden i dig selv. På denne måde kan hver kursist se hvilke følelser de bevidst, og ubevidst, lader sig styre af, og derved slippe uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Tema 8 · Aurahealing
Her vil du få indsigt i auraens forskellige lag, og hvordan blokeringer i disse, vil have indflydelse på kroppen. Ligeledes vil vi denne dag arbejde med at fjerne disse blokeringer. Vi skal træne øjet til at se menneskets krop, og lære at se, og mærke auraen.

Tema 9 · Meridianbaner
I den kinesiske lære kaldes energisystemet meridianbaner. Vi skal se på hvordan de løber i kroppen og hvordan vi kan bruge denne viden i vores healing. Det vil give kursisterne en større forståelse af, hvordan krop, sind, og ånd, er tæt forbundet.

Tema 10 · Psykisk healing
Her vil du få kendskab til tankens skabende kraft, og hvordan vi kan bruge tanken til at heale med. Vi skal se på hvor let det er at styre den mentale energi, og derved kunne øge kraften i healingen uden håndspålæggelse.

Tema 11 · Eksamen Modul 1 (Healing)
På denne dag vil vi evaluere det forgangne forløb, og eksaminere i healingslæren, for at sikre at fuld forståelse og afklarethed er opnået individuelt.

Tilbage