Clairvoyance

Clairvoyance betyder "at se klart" - og kan hjælpe os med at se bag tingene. Med clairvoyance kommer der renhed, ærlighed, og forståelse. Vi kan bruge clairvoyance til at nedbryde de mentale blokader der må foreligge, og på den måde nå ind til essensen. Clairvoyance er at bruge sine sanser til at mærke efter hvordan virkeligheden ser ud. Med clairvoyance kan vi bryde rammer, og gå så langt som det er nødvendigt. Clairvoyance er at bruge sine sanser, i stedet for sine tanker. Med clairvoyance kan vi få kontakt til vores åndelige jeg, - og til vores rådgivere. Clairvoyance kan også bruges til at hjælpe andre med at få et overblik, og et indblik, i dem selv. Clairvoyance hjælper os til at se hvor vi skal hen.Tema 12 · Etik og moral som behandler
Vi vil denne dag gennemgå de basale etiske regler indenfor healing og clairvoyance. Hvilke problemer vi kan støde ind i, og hvorfor det er vigtigt at være bevidst som behandler. Vi ser også på hvor kursisternes stærke, og svage sider er, så de kan få en fornemmelse af hvor de er, og hvor de arbejder sig hen imod.

Tema 13 · Reiki 2
Kurset forudsætter gennemførelse af Reiki 1. Kursets indhold er en uddybelse af de elementer, man var igennem i Reiki 1, samt en teknik til at udøve fjernhealing ved hjælp af de tre Reiki-tegn. Som ved alt andet arbejde med spirituelle emner, er der sidegevinster i form af øget intuition, øgede sanser, samt forløsning af diverse blokeringer af såvel fysisk, som psykisk art m.v.

Tema 14 · Ubevidst viden
I dette forløb vil vi lære om teknikker der kan udføres i det ubevidste, og benyttes i det bevidste. Vi vil - på en sjov, og anderledes måde - arbejde med det kreative, og lære at bruge det som en konstruktiv selvudvikling, samt til at opnå en større bevidsthed om egne, og andres problemstillinger.

Tema 15 · Kriser og sygdom
Denne gang er temaet bekymringer, blokeringer, og ubalancer. Vi arbejder ud fra den teori, at bekymringer, og tanker kan skabe ubalancer, og blokeringer i kroppen. Vi lærer om forskellige måder hvorpå man kan håndtere stress, bekymringer, og andre destruktive tanke- og handlingsmønstre.

Tema 16 · Indsigt
Få en indsigt i hvordan/hvorfor dit liv har formet sig som det har, og hvordan du konstruktivt kan anvende denne viden i dit liv, lige nu. Vi ser på hvad clairvoyance er, hvad det kan bruges til, og arbejder bevidst med at anvende clairvoyance på en hensigtsmæssig måde.

Tema 17 og 18 · Sanserne (2 dage)
Hvad er sansesprog? Hvordan bruger vi det, og hvorfor er det vigtigt at vi som behandlere bliver mere bevidste om at bruge alle vores sanser, og kunne tale, og tolke dette sprog? Lær hvordan du henter informationerne de rigtige steder.

Tema 19 · Tilgivelse
Hvorfor er det vigtigt at tilgive? Hvad giver det mig, og hvorfor er det nogle gange så svært? Vi vil se på hvilke måder vi kan anvende tankerne på, så tilgivelse bliver muligt, og hvorfor vi ikke skal tilgive for andres skyld, men for vores egen!

Tema 20 · Lyset
På denne dag skal vi se hvorfor det er vigtigt at blive mere bevidst om lyset, så du effektivt kan bruge energien i dit eget liv, og til støtte i andres. Vi lærer at tiltrække lyset til hjælp når vi har brug for det, både til beskyttelse, og for at få ro når vi skal træffe bevidste valg.

Tema 21 · Muligheder/Clairvoyance
Vi arbejder med hvilke muligheder du har som menneske for at skabe, eller om- skabe dit liv, til det liv du gerne vil leve lige nu. Hvordan clairvoyance kan være en hjælp for dig, og andre, til at opnå dette.

Tema 22 · Ansvarsområder
Her kommer vi ind på personlig udvikling. Vi skal lære at bruge vores tid rigtigt, og ikke beskæftige os med ting, der ikke er vores ansvarsområde, så vi kan følge den vej der er rigtig for os.

Tema 23 · Eksamen Modul 2 (Clairvoyance)
Benyt din intuition til at pintpointe ubalancer/mønstre, og til at vejlede kompetent.

Tilbage