Kanalisering

Kanalisering er at trække bevidsthed ned, i form af ånder, rådgivere, mm, og lade bevidstheden bruge vores fysik til at komme igennem med et budskab. Når vi kanaliserer giver vi lov til at tilsidesætte vores egen bevidsthed, og lov til at en evt rådgiver kan komme igennem, og agere med vores fysik. Kanalisering er at låne vores krop ud til åndelige bevidstheder, med det til formål, at hente viden, og rådgivning, ned fra bevidstheder der har noget at lære os.Tema 24 og 25 · Reinkarnation (2 dage)
Lær at se sammenhængen mellem vores jordiske liv, og vores sjæleliv. Vi skal i disse dage se på en enkel, og meget anvendelig teknik, til at føre mennesker tilbage i tidligere liv.

Tema 26 · Reiki 3
Denne dag modtager kursisterne deres tredje indvielse i Reiki. Dette symbol er et yderst vigtigt redskab til at bringe sig selv, og andre i balance. Indvielsen åbner for yderligere clairvoyante evner, og dette er med til at gøre kursisterne til professio- nelle Reiki-healere.

Tema 27 · Chakra
Lær om chakrafarvernes betydning, og chakraernes indflydelse for kroppens balance. Hvordan vi retter op på disse ubalancer hos os selv, og andre. Chakraer opfattes af mange som kroppens energicentre, hvori livskraften, og vores følelser opfanges, og videresendes, og skaber det energifelt omkring kroppen der kaldes aura.

Tema 28 · Åndeverden
Få en større forståelse omkring denne verden, og hvordan vi lærer at lytte, og sam- arbejde med guider, og mestrer på dette plan. Se hvilke fordele der er ved at hente hjælpen direkte oppefra, hvor overblikket over vores liv er størst.

Tema 29 og 30 · Kanalisering (2 dage)
Kanalisering kan bruges til at få svar på alt - fra almindelige dagligdags spørgsmål, til de mest udfordrende spirituelle spørgsmål. Denne dag skal kursisterne selv, på egen krop, mærke hvordan det er at blive plantet i nuet - på en sjov, og oplevelsesrig måde - og bruge den intense energi fra selv samme, til at skabe en vellykket åbning til at kanalisere med. Vi vil lære, og mærke, hvordan det er at hente guider/mestrer ned gennem kanalisering, til hjælp for os selv, og andre.

Tema 31 · Guider/Mestre
Vi fortsætter med kanaliseringer, og skal også se på hvordan vi hjælper sjæle hjem, hvordan vi kommunikerer med dem, og hvorfor vi intet har at frygte fra disse sjæle.

Tema 32 · Afdøde kontakt/klarsyn
Hvordan kan vi som behandlere hjælpe efterladte til en større forståelse omkring sorg, og døden? Vi skal i dag have en større forståelse af sorgarbejde, og hvilken støtte, og trøst vi kan yde de efterladte.

Tema 33 · Dødsprocessen
Vi skal se på, hvordan man kan hjælpe døende til en fredfyldt død ved hjælp af healing, og derved også hjælpe de efterladte til at slippe den døende, så processen glider lettere. Vi ser liv og død som en vigtig læreproces i sjælens fortsatte rejse.

Tema 34 · Opsamling og Repetition
På denne dag er der tid til at gennemgå den forgangne uddannelse. Vi ser på, hvad der er brug for af uddybelse og opsamling, før den endelige eksamen.

Tema 35 og 36 · Evaluering og Eksamen Modul 3 (Kanalisering ) (2 dage)
Hele kursusforløbet evalueres. Vi ser på hvor hver enkelt kursist nu står, og hvor vi hver især er på vej hen. Der fokuseres på at opsamle/udbedre eventuelle mangler for den enkelte kursist. Ligeledes vil der afsluttende være skriftlige, og praktiske prøver, for at belyse kursistens stærke, og svage sider som behandler.

Tilbage