optagelse

Optagelseskrav

Man behøver ikke at have nogle "særlige evner" for at kunne blive optaget på skolen, men man skal være indstillet på at tage ansvar for sig selv, og sit eget liv. Med det menes der, at vi alle har en tendens til både at lyve for os selv, men også at vi ofte fralægger os ansvaret for vores egne handlinger, og det skal man indstille sig på at ville konfrontere.
Uddannelsen er en selvransagelse, hvor igennem vi lærer os selv at kende, hvilket er en forudsætning for at udvikle vores spiritualitet, vores bevidsthed og vores sanser.

Mennesker er meget mere individuelle, end vores samfund lader os tro, og det er vores opgave at styrke den individualisme. At lytte til sig selv er en forudsætning for at komme i kontakt med de sanser vi alle sammen har. Vi er alle født spirituelle med energifelter (chakraer) som vi føler, og opfanger følelser igennem, og som skaber vores aura, og det sanselige, intuitive jeg.

Intuition kender vi alle. Den rammer os før vi når at tænke en tanke, og kommer fra en kollektiv bevidsthed, som alle kan lære at tage kontakt til. Det er bl.a. den intuition vi uddyber, når vi med mentale værktøjer lukker ned for vores tanker, og mønstre, og åbner op for det sanselige.

Tilbudet er til dig der gerne vil videreudvikle de sanser vi i forvejen er født med, så du bliver kompetent til at starte egen praksis, og videregive behandlingsformer. Men det er også til dig som bare er nysgerrig på din egen udvikling, og alle de ukendte faktorer i livet.
Uanset hvor man er i livet, er man altid i udvikling, og det er den udvikling vi vil tage op, og gøre mere bevidst.
Optagelseskrav er en dybdegående samtale med os.