fbpx

3 årig uddannelse

Sense-it

Når spiritualitet betyder autencitet

...en skole i spirituelle studier, med fokus på spirituel og personlig udvikling, hvor integritet, etik og moral, er i meget høj kurs.

...en yderst kompetencevideregivende uddannelse, hvor du vil blive stillet til at åbne egen praksis, og/eller udbyde kurser, workshops, og uddannelse mm.

...et bevidsthedsudvidende forløb, hvor vi går i dybden med det følelsesmæssige, det sanselige, det kropslige, og det mentale.

...et terapeutisk forløb, hvor du får ryddet ud i gamle og destruktive mønstre, påduttede programmer, og ubearbejdede tunge følelser mm.

...en af nordens absolut dybeste og bredeste uddannelser inden for spirituel og personlig udvikling.

...en rejse for livet der vil styrke dig, så du altid vil stå trygt, stærkt, og afbalanceret i dig selv.

...en bevidsthed du kan integrere i alle dele af dit liv, for at opnå flow, lethed, og power, og konstruere dit liv som du autentisk ønsker det.

...et nærværende og kærligt fællesskab af ligesindede spirituelt åbne, bevidste og kompetente spirituelle behandlere.

Næste holdopstart er lørdag d. 7 september 2024

Moduler:

Læs mere om de enkelte moduler ved at klikke på dem.

Tema 1 · Naturlig/intuitiv healing med det hvide lys

På denne første skoledag lærer vi hvordan vi påkalder os kraften til at heale andre, samtidig med at vi får teknikker og værktøjer til at beskytte, og løfte os selv. Vi vil på denne dag blive mere bevidste om egne og andres energier, og fornemme hvad healings kraften rummer.

Herudover vil vi arbejde med teknikker der kan hjælpe til at frigøre blokeringer i kroppen, hvilket vil hjælpe til at åbne yderligere op for healings energien. Vi vil lære om teknikker der gør os i stand til at ”pause vores tankestrøm”, og komme ned i kroppen, og finde ro.

 

Tema 2 · Kærlighedssprog og kærlighedstermostater

Over dette tema dykker vi ned i de 5 kærlighedssprog, og lærer om, og bliver bevidste om, hvordan vi giver kærlighed, og bedst muligt modtager kærlighed. Vi lærer om hvordan vi kan bruge denne viden i vores eget liv, og i de relationer vi har. Vi går i dybden med kroppens reaktioner og hukommelse, -hvorfor det er vigtigt at kende til disse kropslige reaktioner, -og hvordan vi arbejder med at forløse destruktiv kropslig hukommelse.

Herudover vil være lære om powerfulde teknikker til at forløse sorger, frygter, bekymringer og andre tunge følelser i kroppen, så vi kan ånde lettede op, og mærke at det er trygt at føle, og sanse sig frem i livet.

 

Tema 3 · Reiki 1 (2 dage)

Ved Reiki 1 indvielsen lærer vi at anvende Reiki-energien på os selv, samt at overføre Reiki-energien til andre personer, dyr, planter, og mad mm. Vi lærer at bruge denne fantastiske og powerfulde energi til at rense og beskytte os selv, samt til at rense og beskytte genstande, rum, og større arealer mm – for f.eks. at fjerne en dårlig stemning/energi, for at fylde den op med en høj, givende og opløftende energi.

Ved en Reiki 1 indvielse øger vi vores intuition, og bevidstheden om vores sanser markant, samt oplever en forløsning af diverse blokeringer, både i det fysiske, psykiske, og følelsesmæssige

OBS:

(Dette tema foregår over 2 dage, hvor vi tager i et eksklusivt sommerhus, med spa, sauna og brændeovn mm, for at komme hinanden ved, og lære hinanden bedre at kende.)

 

Tema 4 · Meditation/Visualisering

At meditere er en vigtig proces i selvudvikling. Når vi lærer at meditere, har vi en nøgle til at finde ro i os selv, og åbne vores bevidsthed, vores dybeste følelsesregister, vores intuition og visualisering, og vores sanser mm. Igennem vejrtræknings, -og visualiseringsteknikker, vil vi altså lære hvordan vi kan gå dybere ind i os selv, og lære at være i, og værdsætte nuet.

 

Tema 5 · Gruppehealing

Denne gang vil vi beskæftige os med at heale sammen, og opleve hvordan det føles at modtage, og give healing til en større forsamling. Formålet er at give kursisterne en praktisk erfaring i hvad det vil sige at være en del af, og finde potentialet i, at arbejde som et team, samt at styrke kursisternes opfattelse af det sanselige.

 

Tema 6 · Indre barn

Over dette tema bliver vi bekendt med vores indre børn, så vi igen kan finde glæden, legen, og friheden frem i os selv, og i vores liv. På denne dag arbejder vi med dybere healings teknikker, der tillader os at komme i kontakt med vores indre børn, og dermed forløse gamle sorger, traumer og mønstre mm.. Herudover genfinder vi evnen til at mærke os selv, nuet og livet, som børn er enormt gode til, -og vi arbejder med at integrere disse gaver, i vores voksenliv.

 

Tema 7 · Fællesdag for alle 4 hold

På denne dag vil du møde, og arbejde med, kursister fra de 3 sideløbende hold. Vi arbejder i plenum, samt i større og mindre grupper, hvor vi med sjove, spændende og kompetenceudvidende teknikker, bliver skarpere på vores sanser, og spirituelle evner.

 

Tema 8 · Aurahealing og lydhealing

Her vil vi få indsigt i auraens forskellige lag, og hvordan blokeringer i disse, vil have indflydelse på kroppen. Ligeledes vil vi denne dag arbejde med at fjerne disse blokeringer, og lære at trække vores aura til os, og dermed forstærke vores sanser, intuition og spirituelle evner mm. Vi skal træne det 3. øjes evne til at se menneskets krop, bagom de fysiske grænser, og lære at se, og mærke vores aura.

Yderligere arbejder vi med lyd, og med lydhealing, og lærer om hvordan vi kan benytte disse høje vibrationer, til at forløse, og skabe flow.

 

Tema 9 · Meridianbaner

I den kinesiske lære kaldes kroppens energisystem for meridianbaner. Vi skal se på hvordan meridianbanerne løber i kroppen, og hvordan vi kan bruge denne viden i vores healing, og i vores arbejde som spirituelle behandlere. Som kursist vil du få en større forståelse af, hvordan krop, sind, og ånd, er tæt forbundet, og afhænger af hinanden.

 

Tema 10 · Psykisk healing

I dette tema arbejder vi med tankens skabende kraft, og hvordan vi kan bruge tanken til at heale med. Vi skal se på hvor let det er at styre den mentale energi, og derved øge kraften i healingen, uden håndspålæggelse. Ved hjælp af psykisk healing, lærer vi at dublere vores healings arbejde, i et arbejde med sanselig multitarskning, og derved skærpe vi vores healings evner.

Tema 11 · Etik og moral som behandler

Vi vil denne dag gennemgå de basale etiske regler indenfor healing og clairvoyance mm. Hvilke problemer kan vi støde ind i, og hvorfor det er vigtigt at være bevidst om etik og moral, samt om kvaksalverilovgivningen, som behandler. Vi ser også på hvor kursisternes stærke, og svage sider er, så de kan få en fornemmelse af hvor de er, og hvor de arbejder sig hen imod.

 

Tema 12 · Reiki 2

Reiki 2 forudsætter en gennemførelse af Reiki 1.

En indvielse i Reiki 2 er en uddybelse af de elementer, som vi var igennem i Reiki 1. Vi får teknikker til at udøve fjernhealing, og til at skabe balance i det mentale, fysiske, og i det følelsesmæssige, ved hjælp af Reiki-tegnene, og Reiki-energien. Ved en Reiki 2 indvielse øger vi vores intuition, og bevidstheden om vores sanser markant, samt oplever en forløsning af diverse blokeringer, både i det fysisk, psykiske, og følelsesmæssige.

 

Tema 13 · Indsigt og clairvoyance

På denne dag tager vi for alvor hul på clairvoyancen, og lærer om hvordan vi kan bruge clairvoyance til at få indsigt i eget, såvel som i andres liv.

Vi lærer at integrere clairvoyance i en behandling, så vi kan formå at finde, og ”hive roden op” på en evt, blokering. Healing er i sig selv enormt powerfuldt at arbejde med, men hvis ikke man formår at spotte mønstret, og årsagen til blokeringen, er det lidt som at klippe ukrudt med en saks!

Hertil er clairvoyance et enormt vigtigt, og uundværligt værktøj, til at ”se klart”, og altså til at se bagom egoets overbevisninger, bekymringer, frygter og skyggesider mm, og derved opnå en forløsning.

 

Tema 14 · Frekvensredigering

På denne dag vil vi lære om teknikker der kan benytte den ubevidste viden, til at få indsigt i, hvorfor vores liv ser ud som det gør, samt til at bygge vores liv, som vi autentisk ønsker det.

Vi bruger clairvoyance, og tuner ind på vores frekvens, -og lærer bl.a om universets spejling af den energi, som vi bevidst og ubevidst, sender ud.

Vi vil – på en sjov, og anderledes måde – arbejde med det kreative, og lære at bruge det som en konstruktiv selvudvikling, samt til at opnå en større bevidsthed om egne, og andres problemstillinger.

At kunne frekvensredigere sin vibration, er en powerfuld nøgle til at skabe det liv som vi ønsker, og fortjener.

 

Tema 15 · Kriser og sygdom

Denne gang er temaet bekymringer, blokeringer, og ubalancer. Vi arbejder ud fra den teori, at bekymringer og tanker kan skabe ubalancer, og blokeringer i kroppen. Vi lærer om forskellige måder hvorpå man kan håndtere stress, chok, sorg, bekymringer, og andre destruktive tanke- og handlingsmønstre. Vi arbejder med at det psykiske, det fysiske, og det følelsesmæssige hænger sammen, og afhænger af hinanden, -og vi lærer hvordan vi kan lytte til, og lade os guide af vores krop, og de evt. blokeringer og ubalancer der hæmmer os.

 

Tema 16 · Psykometri og Fotometri (2 dage)

I denne weekend går vi i dybden med de 10, (”11”), sanser!

Vi arbejder med de 5 fysiske sanser, og hvordan vi vha. musik og bevægelse, kan kommunikere med kroppen, og vores energi, og dermed forløse gamle blokeringer, og stagnerede følelser mm.

Yderligere lærer om de 5 ikke-fysiske sanser, altså clairvoyance (at se klart), clairaudience (at høre klart), clairscent (at lugte klart), clairgustance (at smage klart), og clairsentience (at føle klart), samt lære om ”den 11” sans” claircognizance (at vide klart).

Vi arbejder med psykometri og fotometri, som er clairvoyante teknikker til at tune sig ind på genstande, billeder, og navne mm. Yderligere lærer vi hvordan vi kan bruge disse teknikker til at finde forsvundne mennesker, dyr og evt. genstande.

OBS:

(Dette tema foregår over 2 dage, hvor vi tager i et eksklusivt sommerhus, med spa, sauna og brændeovn mm, for at værne lidt om os selv, hinanden og fællesskabet.)

 

Tema 17 · Fællesdag for alle 4 hold

På denne dag vil du møde, og arbejde med, kursister fra de 3 sideløbende hold. Vi arbejder i plenum, samt i større og mindre grupper, hvor vi med sjove, spændende og kompetenceudvidende teknikker, bliver skarpere på vores sanser, og spirituelle evner.

 

Tema 18 · Muligheder/Clairvoyance

På denne dag arbejder vi videre med, og fintuner vores clairvoyante evner.

Vi kigger på hvilke muligheder vi har som menneske, for at skabe, eller om- skabe vores liv, til det liv vi gerne vil leve lige nu. Vi lærer om hvordan clairvoyance kan være en hjælp til at få et overblik, og en indsigt i, hvad vi ikke ser, -så vi er stillet til at se objektivt på en situation, et mønster, og/eller en problemstilling mm.

Yderligere lærer vi om hvordan vi med vores sanser kan stille ind på vores egen, eller på andres tidslinjer, og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at benytte denne viden.

 

Tema 19 · Ansvarsområder og omprogrammering             

På dette tema kommer vi ind på hvad vi har af ansvarsområder, både i eget liv, i andres liv, -og i vores arbejde som spirituelle behandlere. Vi skal lære at bruge vores tid og energi rigtigt, -og ikke beskæftige os med ting, der ikke er vores ansvarsområder! Vi kigger på hvilke destruktive ”programmer” vi har tillært os, og lærer om teknikker til at ”omprogrammere” uhensigtsmæssige perspektiver, adfærd og mønstre.

 

Tema 20 · Prøve-eksamen

På dette tidspunkt i uddannelsen, er kompetenceniveauet så højt, at det er nødvendigt at estimerer, og få en indsigt i, hvor meget vi har lært i de forgangne 2 år. Vi tager klienter ind udefra, som modtager behandlinger fra kursisterne, -hvilket altid giver en stor forståelse for, og indsigt i, de kompetencer som vi har bygget op igennem uddannelsen.

Vores vibration er høj, vores værktøjskasse er stor, og vores kompetencer er markante og tydelige, -og det er tid til at mærke hvor meget vi på dette tidspunkt, er i stand til at hjælpe, og guide, en klient.

Denne dag ofte et vendepunkt for mange, da det ofte er her, at der virkelig fås en forståelse af hvor langt vi er kommet.

Denne eksamen kan ikke dumpes, da den er tiltænkt at hjælpe til at få et overblik over sine kompetencer, -og til at komme nærmere den enkelte kursist måde at arbejde på, som spirituel behandler.

Tema 21 · Reinkarnation (2 dage)

På denne weekend arbejder vi med regressionsterapi (tilbageførelse til tidligere i dette liv, eller til tidligere liv).

Vi lærer om teknikker der gør det muligt at besøge andre tidslinjer, med henblik på at forløse traumer, chok, og mønstre mm, der fastholder os i det liv som vi lever nu. Vi lærer hvordan vi cutter karmiske bånd, som påvirker os, og holder os tilbage, -samt om hvordan vi kan anvende denne viden, og disse teknikker, til at forstå relationer, som vi har i vores liv.

Vi lærer at kigge på hvilke reinkarnationer i vores liv, som vi kender fra tidligere liv, og om hvad disse har af indflydelse på vores relationer, og på vores liv.

OBS:

(Dette tema foregår over 2 dage, hvor vi tager i et eksklusivt sommerhus, med spa, sauna og brændeovn mm, for at værne lidt om os selv, hinanden og fællesskabet.)

 

Tema 22 · Reiki 3

Reiki 3 forudsætter en gennemførelse af Reiki 1, og Reiki 2.
På denne dag modtager kursisterne deres tredje indvielse i Reiki, og modtager et Reiki-tegn som er et yderst vigtigt redskab til at bringe sig selv og andre, i balance. Indvielsen åbner op for yderligere clairvoyante evner, og denne indvielse er i den grad med til at gøre kursisterne til professionelle Reiki-healere.

 

Tema 23 · Chakra og sjælerejse

Igennem dette tema går vi i dybden med chakra, som opfattes som sjælens organer. Vi lærer om chakraernes farver, og betydninger, -og om hvordan chakraerne har indflydelse på kroppens balance. Vi kigger på hvordan vi retter op på disse ubalancer hos os selv, og hos andre.

Chakraer opfattes af mange som kroppens energicentre, hvori livskraften, og vores følelser opfanges, og videresendes, -og skaber det energifelt omkring kroppen, der kaldes aura.

Vi skal på denne dag tage en sjælerejse ind i vores chakra, og arbejde med dem indefra, -hvilket er en fantastisk oplevelse, og en yderst forløsende, og opløftende måde at arbejde på.

At forstå, og at kunne arbejde med vores Chakra, er en vigtig nøgle til at kunne passe på os selv, og på andre. Vi lærer yderligere om hvordan vi kan integrere denne viden i en behandling, så vi kan hjælpe andre, med at finde deres flow.

 

Tema 24 · På besøg i åndeverdenen

På denne dag lærer vi om åndeverdenen, og om hvordan vi kan kontakte den.

Vi tager en sjælerejse ind i åndeverdenen, og besøger det sted vi kommer fra. Dette er en ubeskrivelig rejse, som bl.a kan bruges til at få råd og vejledning, på et særligt højt plan, af opstegne mestre, ærkeengle, og skytsengle mm.

 

Tema 25· Kanalisering (Dag 1)

Kanalisering kan bruges til at få svar på alt – fra almindelige dagligdags spørgsmål, til de mest udfordrende spirituelle spørgsmål. Denne dag skal kursisterne selv, på egen krop, mærke hvordan det er at blive plantet i nuet – på en sjov, og oplevelsesrig måde – og bruge den intense energi fra selv samme, til at skabe en vellykket åbning, til at kanalisere med. Vi vil lære, og mærke, hvordan det er at hente guider/mestrer ned gennem kanalisering, i vores egen krop, til hjælp for os selv, og for andre.

 

Tema 26· Kanalisering (Dag 2)

På denne dag arbejder vi videre med kanalisering, og vi lærer yderligere om hvordan vi kan bruge kanalisering i vores eget liv, samt til at hjælpe andre i deres liv. Vi lærer om hvordan vi kan integrere kanalisering i behandlinger, og om hvordan kanalisering virker bedst muligt for os, som behandlere.

 

Tema 27 · Fællesdag for alle 4 hold

På denne dag vil du møde, og arbejde med, kursister fra de 3 sideløbende hold. Vi arbejder i plenum, samt i større og mindre grupper, hvor vi med sjove, spændende og kompetenceudvidende teknikker, bliver skarpere på vores sanser, og spirituelle evner.

 

Tema 28 · Tilgivelse

Hvorfor er det vigtigt at tilgive? Hvad giver det mig, og hvorfor er det nogle gange så svært?

Vi vil se på hvilke måder vi kan anvende tankerne på, så tilgivelse giver mening, og bliver muligt, samt hvorfor vi ikke skal tilgive for andres skyld, men for vores egen!

Vi lærer om trance-teknikker der gør det muligt at forstå og acceptere, hvorfor vi skal tilgive, og hvordan, -så vi ikke stagnere i fortiden, og derved hæmmer vores flow, og livsglæde mm.

Buddha sagde engang, at når vi nægter at tilgive, er det som at tage gift, og håbe på at den anden dør af det! –og det må man jo sige er ret spot on!

Yderligere lærer vi om hvordan vi kan arbejde med, og hjælpe andre, med deres tilgivelse, og hvordan vi kan integrere denne viden, og disse teknikker i en behandling.

 

Tema 29 · Guider/Mestre, afdødekontakt og dødsprocessen

På denne dag arbejder vi med hvordan vi kan tage kontakt til vores skytsengle, og kommunikere med dem. Vi tager på en sjælerejse hvor vi møder én af vores (3) skytsengle, og lærer på den måde hvordan vi kan skabe et møde, og opleve en direkte kontakt, til dem som passer på os, og guider os.

Yderligere lærer vi om afdødekontakt, og om en metode der gør det muligt at stå ansigt til ansigt med den afdøde, og kommunikere med den afdøde, -og derved skabe et privat, nærværende, og autentisk rum, for dette møde. Vi lærer hvordan vi kan integrere denne måde at arbejde på, i vores arbejde som spirituelle terapeuter, og om hvordan vi bedst muligt gør dette arbejde til vores eget.

Herudover arbejder vi med dødsprocessen, og hvordan vi kan hjælpe en døende til en fredfyldt overgang til åndeverdenen, ved hjælp af bl.a healing, højning af vibration, og et tæt samarbejde med den døendes skytsengle mm. Vi arbejder med hvordan vi kan hjælpe de efterladte til at slippe den døende, så processen glider lettere, og vi ser på hvordan vi kan arbejde med sorg, og dermed hvordan vi kan hjælpe de efterladte videre.

Vi ser liv og død som en naturlig overgang, og som en vigtig læreproces i sjælens fortsatte rejse.

 

Tema 30 · Eksamen

Denne dag går vi til eksamen.

Eksamen foregår på den måde, at kursisten møder op på sin mødetid, og får tildelt en klient, fra det virkelige liv. Her får kursisten 1-1,5 time til at give en behandling i et privat behandler-rum, uden overværelse af lærer og censor.

Efter behandlingen bliver kursisten bedt om at forlade behandlerrummet, hvorefter den forgangne behandling bliver evalueret, i form af en dybdegående samtale med klienten, af Bjørn Morel (lærer), og Mettemia Skinnerup (Censor).

Er eksamen bestået, vil der herefter blive overrakt et diplom, -og titlerne som eksamineret og certificeret clairvoyant-healer, Reiki-healer, medium og regressionsterapeut/spirituel behandler, vil kunne bæres med integritet og stolthed.

På Sense-it 3-årig uddannelse til Spirituel Terapeut - vil du blive uddannet i følgende temaer:

Intuition

Jordforbindelse/Grounding

Energetisk beskyttelse

Intuitiv healing

Healing med hvidt lys

Healing med farver

Healing med energien Alkymi

Healing med energien Omega

Healing med energien Shakti

Reiki 1

Reiki 2

Reiki 3

Lydhealing

Psykisk healing

Fjernhealing

Gruppehealing

Trancehealing

Healing af indre barn

Meridianbane healing

Etik og moral som behandler

Kvaksalverilovgivningen

Chakra

Chakra-healing

Chakra-rejser

Aura

Aura-healing

Loven om tiltrækning/Manifestation

Frekvensredigering

Drømmetydning

Kriser

Sorg

Stress

Mønstre og adfærd

Tilgivelse

Psykisk omprogrammering

Selvværd

Kærlighedssprog

Kærligheds-termostater

Følelsesankere (NLP)

Oplægning af englekort

Pendul-arbejde

Meditation

Clairvoyance

Clairaudience

Clairsentience

Clairgustance

Clairscent

Claircogniziance

Psykometri

Fotometri

Husrensning og beskyttelse

Kanalisering

Autoskrift

Afdødekontakt

Sjælerejser

Regressionsterapi (Tilbageførsel til tidligere liv, og/eller til tidligere i dette liv.).

Herudover vil du blive klædt på med en lang række af stærke og opløftende healings, -og selvhjælpsværktøjer, samt lære om powerfulde og forløsende terapeutiske teknikker, -som du vil kunne bruge til at løfte dig selv, -og andre, og derved arbejde forsvarligt og kompetent med dig selv, og din egen udvikling videre frem, -samt arbejde terapeutisk, kompetent og forsvarligt med andres problematikker og udvikling mv.

Uddannelses Lokation

København

Masnedøgade 20. 2. sal - 2100 Kbh Ø (Salig)

Holdstart lørdag d. 7 September 2024

Tilmelding & priser