fbpx

6 måneders uddannelse

Sense-it Reiki

Sense-it Reiki starter op igen i København i efteråret 2024

NYT!
Sense-it Reiki har fået flere undervisningstimer og dage, samt et udvidet pensum!

MERE NYT!!
Yderligere indeholder uddannelsen nu også online forløbet "Din bevidste verden" til en værdi af 2.390,-

Sense-it Reiki er for dig der ønsker en kortere uddannelse i personlig og spirituel udvikling, hvor der er ekstra tryk på udvikling, spirituelle oplevelser, og intensitet!

Uddannelsen er meget dybdegående, og vi tager derfor kun 8 elever ind på et hold, da vi vægter højt at der skal være tid til hver enkelte elev, og tid til den proces som sættes igang…

Sense-it Reiki er bygget op omkring Reiki-energien, hvor du vil blive indviet i Reiki 1, 2 og 3.

Du vil yderligere blive klædt på med powerfulde selvhjælpsværktøjer for livet, samt lære om mange andre forskellige healings energier, -former, -metoder, -og teknikker, og derved lære om dig selv, (og din spiritualitet), på et meget dybt plan.

Du vil blive trænet i brug af terapeutiske nøgler, (-og “genveje”), så du altid kan heale og løfte dig selv, og altid forsvarligt vil kunne hjælpe andre, i det de skulle stå i.

Herudover vil du selvfølgelig få clairvoyant rådgivning gennem hele forløbet, så du aldrig står alene.

Reiki-grenen vi uddanner i, stammer helt tilbage fra Reiki Master Teacher Dr. Mikao Usui, som er den oprindelige budbringer, af denne fantastiske, og powerfulde energi.

At have Reiki med i baggagen, betyder at du kan være i et renere, mere ærligt, og mere autentisk selv, og passe på dig selv, vha. healing, energi-arbejde, og bevidsthed omkring dig selv…

At være Reiki-indviet gør at vi kan mærke os selv tydeligere, og derfor have en større kontakt til den power og renhed, som vi alle er født med. Dette betyder at vi kan være i flow med os selv, på alle 3 planer, (fysisk, psykisk, og følelsesmæssigt), -og med universet, som vi jo selv er en del af, og omvendt..

Vi arbejder med autencitet, og med vores essens, som er nøglen til at kunne guide os selv, og skabe det liv vi ønsker, videre frem.

I forståelsen og indvielsen i Reiki, er vi stillet til at kigge mere ærligt på os selv, og på andre, -og vi vil kunne heale os selv, og andre, på et meget dybt plan, i både det fysiske, det følelsesmæssige, og det mentale, -hvilket er væsentligt, da det hele hænger sammen, og afhænger/påvirkes af hinanden.

I Reiki indvielsen får vi et stærkt boost i vores vibration/frekvens, hvilket betyder at vi skærper vores intuition, vores kontakt til vores, (ærlige), følelser, -og de (10/”11”) sanser, som vi alle er født med.. Vi får en større forståelse af os selv, og andre, -som en sjæl i en krop, og af universet omkring os, som en helhed.

Sense-it Reiki er en intensiveret spirituel uddannelse, som foregår over 8 skoledage, og med en varighed på 7 timer pr. skoledag, (fra kl. 10:00 – 17:00). Skoledagene er fordelt over lørdage og søndage, og har en måneds interval imellem sig, over 6 måneder.

(OBS: Skoledag 2 + 3 vil dog være 2 skoledage i træk, (lørdag + søndag), da det afkræver 2 hele dage at indvie i Reiki 1, som er temaet på disse 2 sammenhængende dage.). 

I intervallerne imellem skoledage vil der være forskellige former for hjemmearbejde, i form af både individuelt arbejde, samt gruppearbejde mv. 

Yderligere er det vigtigt at lægge vægt på at underviseren står til rådighed under hele forløbet, til videre støtte, guidence, supervision, energiarbejde og clairvoyant rådgivning mv, -da dette er en intensiv og ongoing proces, som man aldrig skal stå alene med.

Om skoledagene:

 1. Uddannelsesdag – vil du lære om grundprincipperne i healing, samt modtage powerfulde og opløftende healings værktøjer, –og teknikker, til både at løfte dig selv, og andre. Du vil bl.a lære om healing med hvidt lys, -og healing med farver, samt om hvordan du kan arbejde med det følelsesmæssige, det fysiske, og det mentale, som en helhed. Herudover vil du blive undervist i etik og moral som behandler, samt om Kvaksalverilovgivningen, som vi på Sense-it respekterer, er underlagt, og arbejder ud fra.
 2. Uddannelsesdag vil du møde en masse ligesindede, i form af 3 andre hold fra den 3-årige uddannelse (til Spirituel Terapeut), til den store “Fællesdag” – hvor vi her vil arbejde med en masse forskellige energi-værktøjer, samt lave sjove og meningsfulde/udviklende energi -lege og øvelser, til videre forståelse og træning af sanserne. Disse skoledage er altid, mildest talt, hyggelige, opløftende, sjove og yderst lærerige.
 3. Uddannelsesdag – vil du modtage, og lære om Reiki 1, samt om “de 5/(6), ikke-fysiske sanser”, som vi alle er født med.
 4. Uddannelsesdag – vil du modtage, og lære om Reiki 1, samt om “de 5/(6), ikke-fysiske sanser”, som vi alle er født med.
 5. Uddannelsesdag – vil du modtage, og lære om en meget powerfuld, (og rodbehandlende), terapeutisk healingsteknik, (kaldet “kærlighedstermostaten”), der vil gøre det muligt for dig både at forstå, og afvikle uforløste traumer, som påvirker dig negativt i dit liv, og i dine relationer. Du vil yderligere arbejde med gruppehealing, -og modtage andre healings energier, -og teknikker, til bl.a at heale på et meget fysisk plan.
 6. Uddannelsesdag vil du modtage og lære om Reiki 2, samt om fjernhealing.
 7. Uddannelsesdag – vil du lære om at manifestere, (loven om tiltrækning/Law of Attraction), samt modtage en meget powerfuld manifestations-teknik til at “frekvensredigere”, – der vil gøre det muligt for dig at aflæse dine, (og/eller andres), vibrationer, -og derved ændre en vibration, så du er stillet til at vælge til og fra i dit eget liv, ift. hvad du tiltrækker ind i dit liv. Denne teknik er ret så omfattende, (hvilket er derfor at den afkræver det meste af en skoledag), -og den vil have en meget stor indflydelse på dit liv – når den bliver anvendt. Den er dog både sjov, fascinerende, forløsende, mindblowing, og ret så uundværlig, når man først forstår hvad den kan gøre for os, (og med os), i vores liv.
 8. Uddannelsesdag – vil du modtage, og lære om Reiki 3, samt lære om chakra og chakra-healing.
 9. Uddannelsesdag, (sidste skoledag) – vil du lære om aura, og om aura-healing, samt om powerfuld lydhealing. Du vil yderligere komme til at arbejde med dit (ubevidste) selvbillede, og få en forståelse af hvordan dette påvirker dig i dit liv, i alle aspekter, samt om hvordan du kan “redigere”/afstemme dit selvbillede, så det alligner med, -og arbejder bevidst, opløftende og i harmoni med, din nye bevidsthed omkring dig selv. som en (bevidst) sjæl i en krop! Herudover vil du selvfølgelig få en opsamling på hele forløbet, samt modtage et diplom på at have gennemført Sense-it Reiki uddannelsen. Yderligere vil du modtage din Reiki stamtavle, med oprindelse fra Reiki Master Teacher Dr. Mikao Usui.

Der vil på skoledage altid blive serveret frokost, som Sense-it vil stå for. (Dog er drikkevarer ikke inkluderet, så hvis man ønsker andet at drikke end vand til maden, skal man selv sørge for at medbringe dette.).

Yderligere vil der være sunde og lækre snacks til rådighed, over hele skoledagen, samt te og kaffe til dem der ønsker.

Der vil løbende blive afholdt pauser, til snacking, toiletbesøg, frisk luft, (og/eller rygning) mv, så man har mulighed for lige at trække vejret, og tage al den nye information og læring ind.

Oversigt over temaer som du vil blive uddannet i på Sense-it Reiki:

– Intuition
– Jordforbindelse/Grounding
– Energetisk beskyttelse
– Intuitiv healing
– Healing med hvidt lys
– Healing med farver
– Healing med energien Alkymi
– Reiki 1
– Reiki 2
– Reiki 3
– Lydhealing
– Fjernhealing
– Gruppehealing
– Etik og moral som behandler
– Kvaksalverilovgivningen
– Kærligheds-termostater
– Chakra
– Chakra-healing
– Aura
– Aura-healing
– Loven om tiltrækning/Manifestation
– Frekvensredigering
– Sorg
– Stress
– Psykisk omprogrammering
– Selvværd
– Synkronisering af bevidsthed/underbevidsthed – “Selvbillede-regulering”
– Selvbillede (Forståelse og redigering)
– Meditation
– Clairvoyance
– Clairaudience
– Clairsentience
– Clairgustance
– Clairscent
– Claircogniziance
– 3 x Sjælerejser
– Samt blive klædt på med en lang række af stærke og opløftende healings -og selvhjælpsværktøjer, som du vil kunne bruge til at løfte dig selv, -og andre…
 

Som noget nyt får du på denne uddannelse en BONUS i form af onlineforløbet; “Din bevidste verden”, som er bestående af 3 x dybe, uforglemmelige, magiske og powerfulde sjælerejser, hvor du her vil lære yderligere om energiarbejde, samt om forskellige værktøjer til at selvheale, udrense, løfte og centrere din energi. Yderligere vil du på disse rejser møde dine skytsengle, dine indre børn, dit højere selv og dit fremtidige jeg, mv!

(Dette onlineforløb har en værdi af 2.390,-

OBS:

(Det er ikke muligt at tilkøbe sig enkelte indvielser hos os, da uddannelsen skal ses som en samlet uddannelse, som byder på meget mere end læren om Reiki.)

Yderligere vil du automatisk blive en del af ”Sense-it fællesskabet” – som er et forum for alle tidligere, nuværende, og kommende elever fra begge uddannelser, som udbydes på Sense-it.

Her vil du møde en masse ligesindede og dejlige mennesker, til støtte, sparring, supervision, inspiration og hygge, samt tilbud om sociale arrangementer mv.

Datoer for uddannelsen i København:

Offentliggøres i sommeren 2024

Praktisk:

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsen er 19.900,- 

Uddannelsen kan betales af én gang, eller via. månedlig afbetaling, over 6, 9 eller 12 måneder.

Ved valg af afbetalingsløsning betales et startgebyr på 5.500,- hvorefter der opkræves et månedligt beløb.
 
Ved afbetaling over 6 måneder, opkræves et månedlig beløb på 2.400,- (x 6 mdr.) eksklusiv et månedligt gebyr på 100,- for administration.
 
Ved afbetaling over 9 måneder, opkræves et månedlig beløb på 1.600,- (x 9 mdr.) eksklusiv et månedligt gebyr på 100,- for administration.
 
Ved afbetaling over 12 måneder, opkræves et månedlig beløb på 1.200,- (x 12 mdr.) eksklusiv et månedligt gebyr på 100,- for administration.
 

OBS:

 • Ved valg af månedlig afbetaling, tillægges et administrationsgebyr på 100,- pr. md.
 • Den månedlige afbetaling betales altid forud for næste skoledag, og altid til den 1. i måneden.
 • Betales den månedlige afbetaling ikke til tiden, vil du blive opkrævet et rykkergebyr på 100,- pr. påbegyndt uge.
 • Månedlig afbetaling er uafhængig af skoledage, og skal betales uanset fremmøde.
 • Ved overførelse af startgebyret på 5.500,- binder man sig økonomisk for det resterende beløb på 14.400,- som afbetales månedligt.
 • Når du har været igennem en optagelses-samtale, og startgebyret på 5.500,- er registreret, er din tilmelding sikret.
 • Indbetalt beløb refunderes ikke!

Værd at vide:

Ved tilmelding til Sense-it Reiki uddannelsen, gives online forløbet “Din bevidste verden” – gratis!

Har du gennemført Sense-it Reiki uddannelsen, og ønsker du at fortsætte på den 3-årige uddannelse til Spirituel Terapeut, hos Sense-it, får du automatisk 50% i rabat på startgebyret for denne uddannelse!

Ved tilmelding til Sense-it Reiki uddannelsen, gives en rabat på 50% på online uddannelsen “Bliv din egen terapeut”!

Ved tilmelding til Sense-it Reiki uddannelsen, samt til den 3-årige uddannelse til Spirituel Terapeut, ved Sense-it, gives en rabat på 75% på online uddannelsen “Bliv din egen terapeut”!

Alle priser er inklusiv moms.

Fakta:

Længde:

6  måneder

Pris:

19.900 ,-

Uddannelsesdage:

Weekendsdage

Uddannelses Lokationer

København

Masnedøgade 20. 2. sal - 2100 Kbh Ø (Salig)

Aarhus

Jægergaardsgade 14. 2. sal - 8000 Aarhus C (Favn)